Lokaler

Miljöförbundet Blekinge Väst har som mål att ge kommuninvånarna i Karlshamn, Sölvesborg och Oloftström en tillvaro som inrymmer god hälsa och livsmiljö. Detta arbete kallas för Hälsoskydd. Hälsoskyddsarbetet görs bland annat genom tillsyn av olika lokaler, anläggningar och verksamheter, men också på andra sätt genom förebyggande arbete. Vid anmälningar/klagomål fattar Miljöförbundet beslut om försiktighetsmått/åtgärder i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa.

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan till miljönämnden krävs för vissa lokaler och anläggningar. Från och med den 1 januari 2008 krävs anmälan för att driva eller arrangera följande verksamheter:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Se under Företagande för mer information.

Krav på verksamheter utan anmälningsplikt

Hygieniska verksamheter som inte längre är anmälningspliktiga är hårvård, manikyr/pedikyr, sjukgymnastik, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling och hudvård, zonterapi eller solarium. Andra verksamheter som inte längre omfattas av anmälningsplikten är hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, idrottsanläggningar och campinganläggningar, yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta samt lokaler för vård och annat omhändertagande. Skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner är dock fortfarande anmälningspliktigt.

Observera att miljöbalkens regler och grundkraven på egenkontroll fortfarande gäller för de verksamheter som inte längre är anmälningspliktiga.

Gå direkt till:

Relaterade dokument

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-10-30 Ansvarig: Crister Karlén
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se