Värmepump

Anmälan/ansökan krävs om värmen tas från berg, jord eller vatten

Värmepumpar som tar sin värme från berg, jord, grund- eller ytvatten kan medföra risker för miljön. Därför måste du göra en anmälan till miljöförbundet för att installera en sådan värmepump. Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde måste du istället ha tillstånd. Du gör anmälan/ansökan på en särskild blankett. Läs igenom informationen på blanketten noggrant. Handläggningstiden är normalt 4-6 veckor. Se till att ansökan är komplett när du skickar in den, annars finns risk för att handläggningstiden blir onödigt lång.

För installation av luftvärmepump (luft/luft eller luft/vatten) krävs ingen ansökan/anmälan till miljöförbundet. Var dock uppmärksam på att det finns ett regelverk för installationen som gäller ändå.

Avgift

Miljöförvaltningen tar ut en avgift enligt gällande taxa för att handlägga/pröva din anmälan/ansökan.

Bergvärme

En bergvärmepump bygger på att värme tas från berget. Marken kommer därför att gradvis kylas ner runt borrhålet. För tätt placerade värmepumpar stjäl energi från varandras värmeupptagningsområden vilket medför att de inte kan leverera den beräknade energimängden. Därför bör avståndet vara minst 20 meter mellan två eller flera borrhål. Ska borrhålet placeras närmare än 20 meter från annans borrhål måste du redovisa vilka åtgärder du kommer att utföra för att motverka en eventuell energiförlust. Exempel på sådana åtgärder kan vara att borrdjupet förlängs eller borrningen vinklas. Borrhålet bör dessutom placeras minst 10 meter från fastighetsgräns.

Vi skickar din anmälan/ansökan för yttrande till de grannar som vi bedömer vara berörda av dina planer. En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 20 meter från ett redan befintligt borrhål hos grannen eller om borrhålet placeras närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Vi gör dock en bedömning i varje enskilt fall över vem som är berörd. Det är därför bra om du i förväg informerar dina grannar om planerna.

Miljöförbundet rekommenderar att certifierade brunnsborrare används vid brunnsborrning. Information om certifierade brunnsborrare finns på SITAC:s hemsida.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Daniel Karlsson
tel: 0456-81 68 16

Stefan Hüllert
tel: 0456-81 67 99

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-01-11 Ansvarig: Crister Karlén
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se