Miljöövervakning

Miljöövervakningens syfte är att beskriva tillståndet i miljön och att bedöma hotbilder. Den är även ett viktigt underlag vid uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Den miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön med avseende på relevanta miljöproblem. Det innebär en långsiktig övervakning av tillståndet i luft, mark och vatten genom att beskriva tillstånd, trender, effekter och processer i miljön. Syftet är bl.a. att identifiera hotbilder, bedöma olika åtgärders effekter på miljön och att informera allmänheten och övriga intressenter.

Utöver detta utförs restaureringsarbeten såsom kalkning av försurade sjöar och vattendrag på uppdrag åt Olofströms kommun.

Miljöförbundet Blekinge Väst utför bland annat miljöövervakning i av vatten som dränerar jordbruksmark på Listerlandet, kontrollpunkten ingår i ett nationellt kontrollprogram för jordbrukets recipientkontroll.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Jonas Engzell
tel: 0456-81 67 96

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-11-29 Ansvarig: Crister Karlén
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se