Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Miljöbalken ställer också krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa.

En verksamhet behöver inte vara farlig för människors hälsa eller miljön för att den har betecknats som miljöfarlig utan det som är avgörande är att det kan finnas en risk för påverkan på miljön eller människor.

Miljöförbundet Blekinge Väst har tillsyn över de flesta B-verksamheter och alla C- och U-verksamheter i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Tillsynen innebär att Miljöförbundet kontrollerar att lagen följs och ger information och råd till verksamhetsutövare för att skapa förutsättningar för att miljöbalkens syfte uppfylls.

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan påverka människors hälsa eller miljön.

 

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Daniel Karlsson
tel: 0456-81 68 16

Jeanette Nilsson
tel: 0456-81 67 94

Annica Tengström
tel: 0456-81 67 77

Eva Hedström
tel: 0456-81 67 14

Katrin Johansson
tel: 0456-81 67 97

Oliver Gustafsson
tel: 0456-81 67 75

Emelie Fridell
tel: 0456-81 67 72

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2019-04-23 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se