Radondosor

Radon

Strålning finns naturligt i vår omgivning, den kommer både från rymden och från marken. Den största delen av den stråldos vi får kommer från radioaktiva ämnen som förekommer naturligt i vår berggrund och mark. Vi utsätts också för kosmisk strålning från solen och rymden och från radioaktivt kalium som finns naturligt i kroppen.
Uran förekommer naturligt i berggrunden. När uranet sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, bland andra radium och radon.
Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa.
Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För rökare är risken särskilt stor.

För radon finns två mål angivna.

  • Radonhalten i skolor och förskolor ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010
  • Radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2020

Mätning och åtgärder

Mätning av radon i inomhusluft görs normalt under minst två månader under eldningssäsongen (oktober-april). Krävs ett snabbt besked kan mätning även göras under kortare tid (1 vecka) vilket dock inte kan ge underlag för ett årsmedelvärde. Mätning av radon kan också göras på brunnsvatten.

För mätning av radon i inomhusluft eller brunnsvatten, kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst!

För åtgärder mot höga radonhalter i bostad bör man anlita särskilda konsulter som genomgått Strålskyddsmyndighetens utbildningar i ämnet. Bidrag för åtgärder mot radon kan sökas hos Länsstyrelsen.

Gå direkt till:

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-03-06 Ansvarig: Andreas Jezek
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se