Vedeldning

Elda på rätt sätt

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Men vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många oförbrända föroreningar såsom kolväten och sot som har negativa effekter på både klimatet och människors hälsa. Därför är det viktigt att lära sig att använda bränslet och elda sin panna eller kamin så att förbränningsprocessen blir effektiv och utsläppen minimeras.

Grannsämjan – en resurs att vara rädd om

Dagens vedbaserade eldning sker inte utan problem och lokalt kan störningarna vara stora. Vid felaktig eldning kan därför ett stort antal människor i den närmaste omgivningen påverkas. Många klagar över irritation av luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannarna eldar. I hus med fläktstyrd tilluftsventilation är det inte ovanligt att man störs inomhus av grannars eldning, eftersom ventilationen bidrar till att rök sugs in i huset.

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken innebär att den som eldar har ett ansvar att iaktta försiktighet så att vedeldningen inte medför olägenheter för närboende. Det är också den som eldar med ved som har att bevisa att de allmänna hänsynsreglerna följs. Ger din anläggning upphov till olägenheter, eller om det bedöms finnas en risk för olägenheter, kan miljöförbundet ålägga dig krav på hur du ska elda. Miljöförbundet kan även förbjuda eldning.

Där vi bor tätt inpå varandra, t.ex. i grupphusområden med tät villabebyggelse, radhus och kedjehus, eller i storstadsområden där halterna av luftföroreningar redan är höga är uppvärmningssätt som inte ger lokala utsläpp, t.ex. fjärrvärme, att föredra från trivsel,

hälso- och miljösynpunkt.

Trivseleldning

Begreppet trivseleldning används för alla eldstäder, exempelvis braskaminer och kakelugnar, som inte ingår i bostadens normala basuppvärmning. För braskaminer o.d. gäller att eldning bör ske högst 2 gånger per vecka och då högst 4 timmar per gång. Eldning bör i dessa eldstäder inte alls förekomma under sommaren (maj-september). För kakelugnar gäller att dessa kan eldas under längre tidsintervall.

Eldningsfrekvensen ovan för trivseleldning har fastställts av Miljödomstolen i Växjö i ett ärende som har fått prejudicerande verkan.

Gå direkt till:

Relaterade dokument

Folder om vedeldning, framtagen av Miljösamverkan Kronoberg Blekinge

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-03-06 Ansvarig: Andreas Jezek
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se