Skadedjur

Förr i tiden då hygienen var sämre var det inte ovanligt att ohyra och skadedjur spred smittsamma sjukdomar. I dag handlar det mer om problem med angripna livsmedel, textilier och byggnadsmaterial, eller att människor störs av alltför närgångna djur eller fåglar.
Enligt miljöbalken ska bostäder och andra lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Syftet är att förhindra olägenhet för människors hälsa, det vill säga en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
En insekt klassas som ohyra när den finns på en olämplig plats i olämpligt stort antal. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror, flugor och vägglöss är exempel på insekter som vi brukar kalla ohyra.
Med skadedjur avses djur som orsakar problem för människor på något sätt. Det kan
t ex vara råttor och vissa fåglar. De flesta ger dock inte upphov till det som miljöbalken avser med olägenhet för människors hälsa.

Åtgärder

Bor du i lägenhet och upptäcker ohyra inomhus eller anser att det finns djur kring din bostad som orsakar olägenhet ska du i första hand ta kontakt med din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att göra något åt problemen och se till att sanering utförs om det behövs. Om problemen ändå kvarstår kan du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst.
Om du äger ett enfamiljshus och har fått problem med ohyra eller har t ex råttor i ditt hus eller din trädgård ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera om skadedjursförsäkring ingår i din villa- och hemförsäkring. I så fall brukar försäkringsbolaget i sin tur kontakta ett saneringsföretag som sköter saneringen och som kan hjälpa till med att förebygga framtida problem.
Saknas skadedjursförsäkring får du själv kontakta något saneringsföretag (se Gula sidorna ”Sanering”).

Förebygga och åtgärda

Var och en måste tänka på att inte sprida mat eller ställa sopor så att de drar till sig skadedjur. Det är dock främst fastighetsägarens ansvar att se till att problem med skadedjur och ohyra inte uppstår, samt att vidta åtgärder om det trots allt blir problem.
Miljöförbundet Blekinge Väst kan förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder mot skadedjur ”om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet”, det vill säga om skadedjuren kan orsaka större hälsorisker, som t ex smittspridning.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-03-06 Ansvarig: Andreas Jezek
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se