Rökfria miljöer

Sedan 1993 finns en tobakslag i Sverige som begränsar rökning i vissa lokaler samt på vissa områden utomhus. Enligt 2 § tobakslagen ska följande miljöer vara rökfria:

  • Barn- och ungdomsverksamhet Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
  • Hälso- och sjukvård Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. • Kollektivtrafik På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
  • Restauranger och andra serveringsställen I restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.
  • Tillträde för allmänhet I andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna.
  • Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad
Rökrum

I vissa fall kan särskilda rökrum anordnas, under förutsättning att röken inte påverkar de utrymmen som ska vara rökfria. För rökrum i restauranger finns särskilda regler, exempelvis att ingen servering får ske i rökrummen och att man inte får äta eller dricka där.

Varför rökförbud?

Sambandet mellan rökning och sjukdom har varit känd sedan mitten av 1960-talet. Omkring tjugo år senare konstaterades även att passiv rökning är en stor hälsorisk. Tobakslagen kom till för att minska rökningen, främst bland ungdomar. Ett mål var även att skapa rökfria miljöer samt öka tillgängligheten för allergiker, astmatiker och andra känsliga personer.

Ansvar

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar lokalen ifråga. Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon bättring kan du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst. Tobakslagen innehåller även regler om försäljning av tobak. Miljöförbundet har tillsyn på försäljningsställen i Sölvesborgs och Olofströms kommun. Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen över bestämmelserna i tobakslagen.

Gå direkt till:

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2019-01-07 Ansvarig: Andreas Jezek
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se