Rökfria miljöer

En ny tobakslagstiftning började att gälla 1 juli 2019. I de nya reglerna är fler områden än tidigare rökfria. Med rökning menar man i detta avseende rökning av tobak, upphettning av tobak (ex. inhalering), användning av elektroniska cigaretter, användning av örtprodukter för rökning samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Tobaksrök är sedan länge känt att bidra till stora hälsorelaterade problem. Några exempel på sjukdomar är lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. För att förebygga problem finns tobakslagen som är en skyddslagstiftning. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen. Lagen ska också motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, folk med astma, allergier eller andra känsliga personer att kunna vistas i offentliga rum utan att utsättas för passiv rökning.

Följande miljöer ska vara rökfria:

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet,
 • Lokaler för hälso- och sjukvård,
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
 • Kollektivtrafik, inklusive de utrymmen (inomhus och utomhus) som används av den som reser med kollektivtrafiken,
 • Restauranger och andra serveringsställen, inklusive uteserveringar,
 • På lekplatser,
 • På inhägnade platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning,
 • Vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till,
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning till exempel konserter, marknader och mässor*,
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner, samt
 • Ett visst antal rum på hotell eller annat ställe där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi.

Mer detaljerad information om rökfria miljöer hittar du i rutan höger.

Vissa undantag från rökförbudet finns, bland annat när det gäller mindre utrymmen som särskilt avsatts för rökning. Dessa undantag regleras i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 6 kap. 4-7 §§.

*Definition av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar regleras av Ordningslagen (1993:1617) 2 kap. 1-3 §§.

Ansvarig för rökförbudet

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Regler om skyltning, information och tillsägelse

Du som ansvarar för en rökfri miljö måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det här gäller alla platser där det är förbjudet att röka. Du som ansvarig för ett rökfritt område där rökning tidigare varit tillåtet ska ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Du som ansvarig måste vid behov även informera om rökförbudet och göra tillsägelser om någon röker. Du får även avvisa personen om hen fortsätter röka trots tillsägelse.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan exempelvis vara restaurangägare, bussbolaget eller förskolechefen. Om det inte hjälper ska du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst som ansvarar för tillsynen av rökfria miljöer. Det innebär att det är dem som ska se till att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2019-07-04 Ansvarig: Andreas Jezek
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se