Märkning och presentation

Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel och ställer bland annat krav på obligatorisk märkning av förpackade livsmedel med innehållsdeklaration, datummärkning, förvaringsanvisning och nettovikt. När livsmedel serveras eller saluhålls oförpackade gäller reglerna den presentation som finns i till exempel matsedeln eller på skylt eller annons.

Livsmedel ska genom märkningen kunna gå att spåra framåt och bakåt i hanteringen, vilket betyder att den som hanterar livsmedel ska veta varifrån en råvara eller ett färdigköpt livsmedel kommer och hur det har sålts eller transporterats vidare.

Den som köper ett livsmedel ska i sin tur kunna känna sig trygg med att det som står på märkningen stämmer. Särskilt viktigt är detta för allergiker som måste kunna lita på uppgifterna om vad en livsmedelsprodukt innehåller.

Syftet med lagstiftningens krav på märkning och spårbarhet är att vi konsumenter ska kunna känna oss säkra på vad det är för slags livsmedel vi köper och vilken kvalitet det har.

Märkningen ska vara tydlig och sanningsenlig. Konsumenten ska kunna göra medvetna val, vill vi exempelvis köpa svenskt nötkött ska vi också kunna vara säkra på att köttet kommer från djur som fötts och slaktats i Sverige.

Nedan följer en övergripande genomgång om kraven som gäller för märkning. En kortfattad beskrivning görs också av de särskilda märkningsregler som gäller för vissa typer av livsmedel. Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets hemsida, se länk till höger på denna sida.

Märkningen får inte vara vilseledande

Ett livsmedel måste ha de egenskaper som märkningen anger, exempelvis får ett livsmedel som uppges vara vegetarisk inte innehålla tillsatser av animaliskt ursprung. Det får inte förekomma uppgifter som antyder att livsmedlet har en bättre kvalitet än motsvarande produkter på marknaden om det inte finns särskild grund för detta.

Bildpresentation

Om bilder förekommer på förpackningen ska de visa vad konsumenten kan förvänta sig av innehållet. Endast bilder av ingredienser som verkligen förekommer i varan får förekomma. Dessutom får inte mängden livsmedel överdrivas eller proportionen av ingredienserna skilja sig åt från det som bildpresentationen visar.

Märkning vid förekomst av allergener

Om livsmedlet innehåller kända allergena ämnen måste de anges i ingrediensföreteckningen. Detta gäller exempelvis gluten, laktos, ägg, fiskprodukter, skaldjur, nötter eller sojabönor. I bilaga 1 till märkningsföreskrifterna, se länk till höger på denna sida, finns en förteckning av allergener som måste skrivas ut. Särskilda regler gäller för att använda formuleringen ”spår av”, samt för märkning med uppgift om att vara särskilt lämpade för en viss diet, till exempel "glutenfritt".

Märkning av tillsatser

Tillsatser som används i livsmedel måste vara godkända och ska alltid anges i ingrediensförteckningen tillsammans med tillsatsens funktion, exempelvis konserveringsmedel eller smakförstärkare. Tillsatsen kan anges med vedertaget namn eller med det E-nummer som alla godkända tillsatser har tilldelats, till exempel ”konserveringsmedel E 202” eller ”konserveringsmedel kaliumsorbat”. Särskilda tilläggsregler finns för sötningsmedel.

Förpackade livsmedel

Förpackade livsmedel som saluhålls ska vara märkta med följande obligatoriska uppgifter

  • Livsmedelsbeteckning: Varje livsmedel ska ha ett namn som klargör för konsumenten vilken typ av livsmedel som produkten utgör. Beteckningen får inte anta samma namn som varumärket och får inte vilseleda konsumenten. Det senare innebär att en beteckning inte får antyda att en ingrediens förekommer i livsmedlet om så inte är fallet. Vissa beteckningar är skyddade, till exempel ”Parmaskinka” och får endast användas för vissa livsmedel som uppfyller särskilda regler.
  • Ingrediensförteckning: Samtliga ingredienser ska ingå i förteckningen. Detta inbegriper råvaror, tillsatser (se ovan vad som gäller), aromer, sammansatta livsmedel (som i sin tur ska innehållsdeklareras) samt förekomst av allergener (läs ovan vad som gäller). Ingredienserna ska mängddeklareras i en fallande skala.
  • Nettokvantitet: Livsmedlets vikt (för vätskor volym) ska anges.
  • Datummärkning: Livsmedel ska märkas med bäst före-dag eller sista förbrukningsdag. Datummärkningen anges med dag-månad-år. Undantag gäller för icke känsliga livsmedel såsom oskalad frukt och grönsaker, vin, socker, koksalt och tuggummi. Sista förbrukningsdag används för särskilt känsliga livsmedel. Varor som passerat bäst före-dagen eller passerat sista förbrukningsdagen får ej säljas. Förpackningsdag eller bakdag är frivilliga uppgifter som får förekomma på produkten.
  • Förvaringsanvisning: Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag måste alltid vara märkta med förvaringsanvisning. Även livsmedel som har bäst före-datum ska märkas med förvaringsanvisning om hållbarheten påverkas av förvaringssättet. Särskilda regler gäller för djupfrysta livsmedel, se nedan.
  • Namn och adress på antingen tillverkare, förpackare eller säljare. Som adressuppgift godtas nationellt telefonnummer men inte e-postadress eller Internetsida.
  • Ursprung: Livsmedlets ursprung ska anges om det behövs för att inte vilseleda konsumenten.
  • Bruksanvisning. Ska anges om det behövs för att kunna använda livsmedlet på ett riktigt och ändamålsenligt sätt.
  • Verklig alkoholhalt. Ska anges för drycker som innehåller alkoholhalt som överstiger 1.2 volymprocent

Kraven ovan gäller även för alla förpackade livsmedel som konsumenten själv kan plocka i hyllorna, även för dem som en detaljhandel själv har förpackat eller tillverkat.

Märkningen ska vara på svenska eller på annat språk om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska.

Gå direkt till:

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-12-29 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se