Klagomål och misstänkt matförgiftning

Till miljöförbundet vänder sig allmänheten med klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar. Om klagomålen bedöms ha relevans besöks berörda livsmedelsanläggningar och kontroll utförs. Vid misstänkta matförgiftningar kontrollerar vi bland annat hur rutinerna för personlig hygien och rengöring fungerar men också hur hanteringen av livsmedel går till på verksamheten, exempelvis nedkylning, förvaring och separering av livsmedel. Vid misstänkta matförgiftningar kan det också bli aktuellt att utföra provtagning och analys av livsmedel.

Kontakta miljöförbundet om du vill anmäla ett klagomål eller en misstänkt matförgiftning.

Vad är en matförgiftning?

Uppskattningsvis drabbas varje år 500 000 personer av matförgiftningar efter att ha ätit mat hemma eller på restaurang i Sverige, och ytterligare 250 000 efter utlandsvistelser. Ordet matförgiftning brukar användas om besvär, med magen eller tarmarna, som beror på att man har ätit något olämpligt. Tecken på att man är matförgiftad är diarré, kräkningar och magont.

Vad orsakar matförgiftningar?

Infektion

Levande mikroorganismer som finns i maten kan orsaka matförgiftning om de lyckas passera magsäcken och kan sätta sig fast på tarmväggen. Vissa mikroorganismer kan också tränga in i och skada slemhinnan i tarmen, eller sprida sig i kroppen. Det finns många olika mikroorganismer som kan orsaka matförgiftningar genom infektion, bland annat norovirus som orsakar vinterkräksjuka och bakterier som Salmonella och Campylobacter.

Förgiftning

Det finns en rad giftiga ämnen i maten som kan orsaka matförgiftning:

  • Främmande ämnen som man tillsätter i maten, till exempel bekämpningsmedelsrester och organiska miljöföroreningar som PCB och dioxiner.
  • Naturliga ämnen som bildas i växter, till exempel solanin i potatis och amatoxin i vit flugsvamp.
  • Gifter som bildas av mikroorganismer som bakterier, mögelsvampar eller alger.

Mögelsvampar kan bilda gifter som kallas mykotoxiner. En av de bakterier som kan bilda gift i mat är Staphylococcus aureus, en vanlig bakterie som kan finnas på huden eller i sår hos både människor och djur.

Blandform

Matförgiftning kan även bildas av bakterier som finns i maten och som bildar gifter när de passerat magsäcken och kommer ner i tarmen, men inte sätter sig fast på tarmväggen. Detta gäller främst två arter av bakterier som ofta är inblandade i matförgiftningar i storkök; Clostridium perfringens och den typ av Bacillus cereus som orsakar diarré.

Anmäl om du misstänker att du har blivit matförgiftad till Miljöförbundet Blekinge Väst

Ring Miljöförbundet så snabbt som möjligt, tel 0456- 81 60 00. En snabb anmälan kan hindra att andra blir sjuka. Om matförgiftningar anmäls och utreds blir det möjligt att ta reda på orsaker till utbrott och skaffa sig kunskap om hur de kan förebyggas.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2020-01-31 Ansvarig: Andreas Jezek
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se