Klagomål och misstänkta matförgiftningar

Till miljöförbundet vänder sig allmänheten med klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar. Om klagomålen bedöms ha relevans besöks berörda livsmedelsanläggningar och kontroll utförs. Vid misstänkta matförgiftningar kontrollerar vi bland annat hur rutinerna för personlig hygien och rengöring fungerar men också hur hanteringen av livsmedel går till på verksamheten, exempelvis nedkylning, förvaring och separering av livsmedel. Vid misstänkta matförgiftningar kan det också bli aktuellt att utföra provtagning och analys av livsmedel.

Kontakta miljöförbundet om du vill anmäla ett klagomål eller en misstänkt matförgiftning.

Verksamhetsägare

Om du misstänker att någon har blivit matförgiftad från din verksamhet ska du kontakta Miljöförbundet. En snabb anmälan kan förhindra att andra blir sjuka. Efter anmälan gör handläggaren en bedömning om det är aktuellt att ta prov för analys eller någon annan åtgärd.
I företagets egenkontroll skall faroanalys och kritiska styrpunkter finnas med. Det är för att förebygga, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen. Utifrån flödesscheman över tillverkningsprocesserna sammanställer du alla faror som kan finnas. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror.

Utredning av klagomålsärenden

När ett klagomål kommer in görs först en bedömning av om det är relevant, det vill säga om det rör en överträdelse mot livsmedelslagstiftningen. I så fall registreras det som ett ärende. Klagomål som inte bedöms prioriterade och handlar om sådant som ska kunna hanteras inom företagets eget kontrollsystem brukar normalt sett inte drivas vidare. I så fall görs en uppföljning av klagomålet vid nästa rutinkontroll av anläggningen. Oavsett om ärendet drivs vidare eller inte kommer den som gör en klagomålsanmälan ha möjlighet att få information om hur klagomålet hanteras från Miljöförbundets sida.

Om klagomålsanmälan drivs vidare kommer handläggning påbörjas. En handläggare kommer att ta hand om ärendet och tar kontakt med berörd ansvarig på företaget. Handläggaren kommer att bedöma om en kontroll på plats behövs. Om utredningen visar på allvarliga brister från företagets sida kan det bli aktuellt med sanktioner (föreläggande, förbud etc.). Klagomålsärendet avslutas när all handläggning är klar, vilket innebär att de brister som konstaterats ska ha åtgärdats. Om utredning av klagomålet tar mer tid än vad anläggningen betalar för i sin årliga kontrollavgift kommer den extra tiden att faktureras företaget.

Gå direkt till:

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-12-29 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se