Dricksvatten

Alla vattenverk som i genomsnitt tillhandahåller ≥10m3 dricksvatten per dygn eller försörjer ≥50 personer, alternativt används som en del av kommersiell eller offentlig verksamhet ska registreras samt få verksamhetens egenkontrollprogram fastställt av tillsynsmyndigheten. Enligt livsmedelslagstiftningen är det den som producerar eller tillhandahåller ett livsmedel som är ansvarig för att livsmedlet uppfyller gällande regler inklusive kvalitetskrav. Om kvalitetskraven inte uppfylls eller om dricksvattnet av annan anledning kan utgöra hälsorisk skall den som producerar dricksvattnet eller tillhandahåller det från en distrubutionsanläggning omgående utreda orsaken.

Anmälan

Enligt nya föreskrifter från 2006 ska berörda dricksvattenanläggningar registreras. Anmälan görs till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Egenkontroll

Alla som producerar eller tillhandahåller dricksvatten är skyldiga att utöva kontinuerlig tillsyn av den egna verksamheten, så kallad egenkontroll. Ett egenkontrollprogram ska upprättas och lämnas till miljöförbundet för fastställande.

Avgift 

För registrering tas en handläggningsavgift på 949 kr ut.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Johanna Randsalu
tel: 0456-81 67 80

Per-Ola Persson
tel: 0456-81 67 82

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2020-01-01 Ansvarig: Johanna Randsalu
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se