Receptfria läkemedel

F o m 1 november 2009 får näringsidkare bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek. Detta för att öka tillgängligheten till läkemedlen för konsumenterna.

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram. Man ska också kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen. Vidare gäller 18 års gräns för försäljning av receptfria läkemedel. Varje försäljningstillfälle som säljer receptfria läkemedel ska ha en åldersdekal.

Vilka läkemedel som får säljas på detta sätt framgår på Läkemedelsverkets hemsida.

Anmälan

Den som har för avsikt att bedriva detaljhandel med receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan handeln påbörjas. Länkar till formulär som ska användas för anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida, receptfria läkemedel utanför apotek.

Kontrollavgift

Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift årsvis på 1 600 kr per försäljningsställe (2010). Avgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Utöver det har kommunen möjlighet att ta ut en kontrollavgift.

Kontrollen

Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen av försäljningsställena. Läkemedelsverket ska ansvara för den övergripande tillsynen och bl a ha möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Näringsidkarna är skyldiga att utöva egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten. Avsikten med egenkontrollen är att underlätta och effektivisera tillsynen. Den är även tänkt att ge näringsidkaren hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten. Kommunen kontrollerar att samtliga försäljningsställen har ett egenkontrollprogram.

Näringsidkaren ska också rapportera försäljningsstatistik till Apotekens service AB. Det är förbjudet att sälja receptfria läkemedel till den som är under 18 år. Överträdelser av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader.

Läkemedelsverket har tagit fram föreskrifter och vägledning beträffande försäljning av receptfria läkemedel. Se Relaterade länker till höger.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2020-01-31 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se