Husfasad1 Foto: Monica Malmberg

Fastighetsägare

Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden. Socialstyrelsen driver i år ett nationellt tillsynsprojekt med syfte att förbättra fastighetsägarnas egenkontroll och höja kunskapen om inomhusmiljö hos landets miljökontor. I detta projekt deltar även Miljöförbundet Blekinge Väst.

Miljöförbundet ska under året besöka fastighetsägare för att tala om inomhusmiljö och egenkontroll enligt miljöbalken. Vi vill bland annat veta vilka rutiner som finns för att upptäcka och åtgärda fel och brister i byggnaderna, vilka rutiner för felanmälan och klagomål som finns och vem som är ansvarig för miljön inomhus. Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Exempel på områden som en fastighetsägare bör ha kontroll över

  • Förekomst av fukt och mögel
  • Buller
  • Ventilation
  • Transporter till och från verksamheter i fastigheten
  • Inomhustemperatur
  • Vattentemperatur
  • Energianvändning

Mer information: Läs mer om det nationella tillsynsprojektet Fastighetsägares egenkontroll på Socialstyrelsens webbplats.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-10-30 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se