Tatuering

Hygienisk behandling och solarier

En väl inredd lokal, god hygien och god kunskap hos den som bedriver verksamheten är viktiga förutsättningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta.
Vissa hygienlokaler är anmälningspliktiga och innan verksamheten startar måste en anmälan göras Miljöförbundet Blekinge Väst.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt enligt Miljöbalken gäller verksamheter som yrkesmässigt erbjuder allmänheten hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Solarier är också anmälningspliktiga och det enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36).

Anmälningsplikten innebär att det är förbjudet att bedriva verksamheten om den inte är anmäld till Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Anmälan bör även göras vid överlåtelse, upphörande eller ändring av verksamheten. För att tillsynsmyndigheten ska kunna göra en bedömning av verksamhetslokaler ska ritning med måttangivelser bifogas till anmälan.

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

En handläggningsavgift tas ut för anmälan av verksamheten. Tillsynen på verksamheter som erbjuder hygienisk behandling och solarier debiteras enligt Miljöförbundets timtaxa som för närvarande är 966 kr/tim.

Egenkontroll

Den som driver en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är främst att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Egenkontrollen ska vara skriftlig och kunna visas upp vid Miljöförbundets inspektioner. Egenkontrollprogram ska bestå av rutiner för verksamheten. I egenkontrollen ingår bland annat dokumentation om hur städning, avfallshantering, smittrening mm ska fungera.

Krav på lokalen:
  • Särskilda utrymmen och inredningar för handtvätt, disk, rengöring och sterilisering.
  • Tillgång till toalett med tvättställ samt flytande tvål och engångshanddukar.
  • Separat städutrymme med utslagsvask.
  • Ändamålsenlig ventilation och temperatur.
  • Handtvättställ med flytande tvål och engångshanddukar i behandlingsrum.
  • För att uppnå en god hygien i lokalen bör samtliga ytor vara lätta att rengöra.

 

Gå direkt till:

Relaterade dokument

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2021-01-08 Ansvarig: Johanna Randsalu
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se