Förorenade områden

I miljöbalkens tionde kapitel finns bestämmelser om ansvar för utredning och efterbehandling av områden som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt huvudregeln är det den som bedriver eller har bedrivit verksamhet eller har vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen – den så kallade verksamhetsutövaren – som är utrednings- och efterbehandlingsansvarig, men även en fastighetsägare kan bli ansvarig.

Det kan finnas föroreningar i industriområden och där det legat sågverk, bensinstationer, kemtvättar och andra verksamheter där oljor, drivmedel, lösningsmedel och andra kemiska produkter har använts eller hanterats. Föroreningarna kan ha kommit ut i miljön för mycket länge sedan och upptäcks ofta i samband med bygg- eller rivningsarbeten eller vid schakt- och grävarbeten.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Annica Tengström
tel: 0456-81 67 77

Katrin Johansson
tel: 0456-81 67 97

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-06 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se