Solarier

Ultraviolett strålning i solarier delas in i UVA- och UVB-strålning. Solarier har oftast en högre andel UVA än den naturliga solen. I Sverige får solarier maximalt motsvara UV-index 12, det vill säga tropisk sol. Det innebär att en ljushyad person kan bränna sig redan efter 10-15 minuter.

Hälsorisker med solarier

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Särskilt den elakartade formen malignt melanom kopplas till solariesolning. Antalet fall av hudcancer har ökat markant under de senaste decennierna i hela Norden.

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder från solariesolning

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder i synnerhet personer under 18 år, personer med ljus och känslig hud och den som har många eller stora födelsemärken att sola solarium. Ju yngre du är, desto känsligare är huden.

Några råd om du trots allt solar i solarium:

  • Sola inte mer än 5 minuter om du inte redan är brun.
  • Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgänglig vid solariet. Överskrid inte den rekommenderade soltiden!
  • Sola inte i solarium i förebyggande syfte. Det ger inte ett säkert skydd mot skador från solen.
  • Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och efter hur solkänslig du är.
  • Följ de råd från Strålsäkerhetsmyndigheten som ska finns anslagna på eller intill varje solarium.

Strålsäkerhetsmyndighetens och Miljöförbundet Blekinge Västs roller

Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar föreskrifter om solarier som finns på deras hemsida stralsakerhetsmyndigheten.se. Bestämmelserna innebär särskilda krav på information till solariekunderna och krav på att solarieägarna använder rätt utrustning.

Miljöförbundet Blekinge Väst har sedan hösten 2007 tillsynsansvaret över solarier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.

Vill du starta en verksmhet med solarier så hittar du mer information under Företagande

Gå direkt till:

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-10-30 Ansvarig: Helena Palm
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se