Räv. Foto: Monica Malmberg

Vilda djur

Vilda djur

Vilda djur kan orsaka störningar och vålla skada. Många vänder sig till oss med dessa problem. Detta är dock inte en fråga för Miljöförbundet eftersom de vilda djuren inte anses utgöra någon olägenhet för människors hälsa. Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat.
 
Miljöförbundet kan agera om problem med skadedjur är av den arten att de kan utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön utifrån miljöbalkens regler. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Miljökontoret kan då ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder, men vi utför dem inte. Kostnaderna för dessa åtgärder hamnar på fastighetsägaren.

Döda djur

Då och då hör folk av sig till miljöförbundet om döda djur. Miljöförbundet har ett samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Efter samtal med personal på miljöförbundet kan man få lämna in döda djur som miljöförbundet sedan skickar till SVA eller i vissa fall till Naturhistoriska riksmuseet. Det går även bra att skicka in djuren själv till SVA men ta då gärna först kontakt med dem. Döda fräscha fladdermöss vill SVA gärna få in då det ingår i den löpande övervakningen av vissa sjukdomar.

Fladdermöss

Miljöförbundet får regelbundet in klagomål och frågor om fladdermöss. Fladdermöss är skyddade i lag och miljöförbundet kan endast ge viss generell information. Dispenser och tillstånd söks hos länsstyrelsen och Naturvårdsverket har samlat bra information på sin hemsida, se länk till höger.

Vildkatter

Detta är ett vanligt men oftast felaktigt använt begrepp. I Europa finns en naturligt vild tamkattsliknande art som heter vildkatt (Felis silvestris). Arten är i dag starkt hotad och föremål för bevarandearbeten inom ramen för olika EU program. Arten fanns under stenåldern i Sverige då man hittat ben efter den vid olika utgrävningar.

Det man ofta menar med vildkatt är mer eller mindre förvildade tamkatter eller helt enkelt grannens katt när den inte hålls i koppel eller efter osämja i grannskapet.

Miljöförbundet får fortfarande in en del klagomål kopplat till katter men sedan djurskyddsarbetet gick över till staten (länsstyrelsen) har miljöförbundet i praktiken inget med dessa ärenden att göra. Om en katt har en ägare eller någon som kan anses vara ägare kan det vara ett djurskyddsärende i vilken man ska kontakta länsstyrelsen. I annat fall är det polisen som är tillsynsmyndighet för hundar- och katter.

Begreppet sanitär olägenhet lever kvar trots att formuleringen ändrats när miljöbalken trädde i kraft. Det finns en dom från miljööverdomstolen som i korthet innebär att katter får vistas på grannars tomter och om man vill skydda bilar, stolsdynor eller sandlådor från kattbesök så får man själv skydda dem med presenningar eller liknande.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Jonas Engzell
tel: 0456-81 67 96

Sofia Engzell
tel: 0456-81 67 73

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-05-06 Ansvarig: Andreas Jezek
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se