Avfall och återvinning

Som företagare är det viktigt att du känner till vilket ansvar du har för avfallet som uppkommer i din verksamhet.

Verksamhetsutövarens ansvar

Enligt Miljöbalken ska verksamhetsutövaren:

 • Känna till vilken mängd och slag av avfall som uppkommer i verksamheten.
 • Se till att avfall återanvänds och återvinns.
 • Undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer.
 • Anlita en transportör som har tillstånd eller har anmält transporten av verksamhetsavfall till länsstyrelsen.
 • Kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det.
 • Hantera avfallet på ett sådant sätt att hälsa eller miljö inte tar skada.
 • Lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållningsentreprenören.

Hushållsavfall

Hushållsavfall uppstår även inom verksamheter och liknar avfallet från privata hushåll. Det kan vara köksavfall från kök, personalmatsalar och pentryn samt städsopor. Hushållsavfall ska enligt renhållningsordningen sorteras ut och hämtas av renhållaren (Västblekinge Miljö AB).

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet kan delas in i olika grupper, där en del avfallsslag kan tillhöra flera grupper. Verksamhetsavfallet kan lämnas till olika aktörer på avfallsmarknaden.

Vanligtvis grupperas verksamhetsavfall enligt följande:

 • Avfall till återanvändning
 • Avfall med producentansvar
 • Avfall till materialåtervinning
 • Brännbart avfall
 • Farligt avfall
 • Organiskt avfall
 • Avfall till deponi

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Annica Tengström
tel: 0456-81 67 77

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2019-02-21 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se