Transport och hantering av avfall

För de flesta avfallstransporter krävs att man innehar tillstånd från Länsstyrelsen eller att transporterna har anmälts dit. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall. Det finns även många andra regler som gäller för avfallstransporter. Anmälan respektive tillståndansökan ska göras hos länsstyrelsen i det län där din verksamhet har sitt säte eller där ni bedriver den huvudsakliga delen av verksamheten. Länk till Länsstyrelsen i Blekinge finns till höger.

Tillstånd för transport av avfall

Tillstånd för transport av avfall enligt 36 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) krävs för att;

 • yrkesmässigt transportera avfall.
 • transportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet om
  a) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall,
  b) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kg farligt avfall eller mer än 100 liter farligt avfall,
  c) avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor,
  d) avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

Anmälan om transport av avfall

För vissa transporter är tillståndsplikten ersatt med anmälningsplikt, som är lite enklare. Anmälan om transport av avfall enligt 42 § avfallsförordningen ska göras till Länsstyrelsen om;

 • avfallet uppkommit i en yrkesmässig verksamhet och transporterna under ett kalenderår sammanlagt inte överskrider 100 kg eller 100 liter farligt avfall,
 • transporten avser
  a) avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08* i bilaga 4),
  b) flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04* i bilaga 4),
  c) smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02* i bilaga 4),
  d) avfall som innehåller asbest (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01* i bilaga 4),
  e) avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (avfallstyper 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15* i bilaga 4).

Anmälan om annan hantering av avfall

Anmälan ska göras till Länsstyrelsen i följande fall;

 • yrkesmässig insamling av avfall
 • avfallshantering av handlare eller mäklare

Miljösanktionsavgifter och andra påföljder

Miljösanktionsavgift är en administrativ sanktionsavgift, som efter beslut av tillsynsmyndigheten, ska betalas till staten av den som åsidosätter vissa bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken. Åsidosätts kravet på att upprätta transportdokument för transport av farligt avfall innebär detta en miljösanktionsavgift på 5 000 kr.

I 29 kap. miljöbalken anges vilka påföljder som det kan medföra om man inte följer gällande bestämmelser. Exempelvis kan man dömas för otillåten miljöverksamhet om man bryter mot skyldigheten att:

 • anlita transportör av farligt avfall som har särskilt transporttillstånd eller
 • anmäla till länsstyrelsen om transport av farligt avfall som har uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som inte kräver transporttillstånd.

  Gå direkt till:

  Skicka en kommentar om innehållet på sidan
  Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
  * = Obligatorisk uppgift

  Ange ett meddelande!

  Ange en riktig e-postadress!

  Filen var för stor! Välj en mindre.

  Ange vad är det för veckodag idag!

  Tipsa en vän
  Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
  * = Obligatorisk uppgift

  Ange din väns namn!

  Ange din väns e-postadress!

  Ange ditt namn!

  Ange din e-postadress!

  Ange vad är det för veckodag idag!

  Uppdaterad: 2017-04-12 Ansvarig: Annica Persson
  Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
  Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se