Foto: Sofia Engzell

Täktverksamhet

I Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner har Miljöförbundet Blekinge Väst tillsynsansvar för alla täkter. På tillståndspliktiga täkter görs minst ett årligt tillsynsbesök.

Vilka bestämmelser finns?

Täktverksamhet regleras bland annat i 9 kapitlet miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att få bedriva täkt av berg, naturgrus eller andra jordarter samt av torv måste man vanligtvis ha tillstånd från länsstyrelsen. Undantaget är så kallade husbehovstäkter. Material från en husbehovstäkt får endast användas på egen fastighet. Materialet får inte säljas, bytas eller ges bort. Husbehovstäkt av mer än 10 000 ton naturgrus eller berg samt torvtäkt av mer än 50 000 kubikmeter torv eller på ett område större än 5 ha är i västra Blekinge anmälningspliktigt till miljöförbundet.

För verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga men ändå kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska man göra en anmälan om samråd till länsstyrelsen. Detta regleras i 12 kapitlet, 6 § miljöbalken. Även relativt små täkter kan ha en stor påverkan på naturmiljön. Inte sällan berörs även kulturlämningar av olika slag. Därför ska man hålla samråd med länsstyrelsen om ej tillstånds- eller anmälningspliktiga täkter.

Störningar från täktverksamhet

Täktverksamhetens påverkan på omgivningen varierar mycket med omfattning, läge och vad det är för material som tas ut. De vanligaste störningarna är buller och damning. För tillståndspliktiga täkter regleras tillåtna störningsnivåer och åtgärder för att minimera störningarna i tillståndet. Anmälningspliktiga täkter kan få motsvarande krav från tillsynsmyndigheten. Miljöförbundet kan även ställa krav på ej anmälningspliktiga täkter. Har man klagomål på en täkt i västra Blekinge ska man kontakta miljöförbundet.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Daniel Karlsson

tel: 0456-81 68 16

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-10-13 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se