Träskyddsbehandlat virke. Foto: Monica Malmberg

Träskyddsbehandlat virke

För att förhindra att träet med åren bryts ner behandlas det ofta med träimpregneringsmedel (träskyddsmedel). Träskyddsbehandlat virke ska inte användas i onödan då det kan innehålla giftiga ämnen som kreosot, arsenik, krom och koppar. Det går ofta att uppföra trädgårdskonstruktionen på ett sådant sätt att träimpregneringsmedel inte behövs. Det kan också vara värt att fundera över hur länge en viss typ av konstruktion behöver hålla t.ex. räcker det kanske om en sandlåda håller i 10 år. De som säljer träskyddsbehandlat virke är skyldiga att tillhandahålla information om var virket får användas och vilka hälso- och miljörisker användningen medför.

Vad gör jag med kasserat virke?

Träskyddsbehandlat virke som innehåller kreosot, arsenik, krom och koppar är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral. De giftiga ämnena i träet förstörs inte vid vanlig förbränning utan sprids då bara till luften. Elda därför aldrig träskyddsbehandlat virke i egen panna, det ska förbrännas i särskilda förbränningsanläggningar där rökgasen renas innan den släpps ut.

Mer information

Mer information om träskyddsbehandlat virke finns på Kemikalieinspektionens hemsida. Närmaste återvinningscentral för mottagning av farligt avfall hittar du på Västblekinge Miljö AB:s hemsida.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-01-07 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se