Biltvätt. Foto: Monica Malmberg

Tvätta bilen

Tvätta inte bilen på gatan!

Att tvätta bilen på gatan, garageuppfarten eller annan hårdgjord yta med dagvattenbrunn är inte bra för miljön. Tvättvattnet, som förutom tvättkemikalier även innehåller olja och tungmetaller från bilen, rinner då rakt ut till närmsta vattendrag i ditt närområde, helt utan rening. Dessa ämnen är skaldiga för livet i vattnet och många av ämnena bryts inte ner i naturen utan blir kvar där under lång tid och kan spridas till känsliga dricksvattentäkter.

Åk till en tvättanläggning

Ur miljösynpunkt är det bäst att tvätta fordonet i en automatisk biltvätt eller i en Gör Det Själv-hall. På dessa anläggningar finns krav på egen rening av tvättvattnet som dessutom ofta leds vidare till ett reningsverk för ytterliggare rening.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

Det finns idag miljömärkta bilvårdsprodukter. De ger mindre miljöproblem och hälsorisker än andra produkter samtidigt som de är lika bra kvalitetsmässigt. Anpassa din kemikalieanvändning efter behov, överdosera inte. Avfettningsmedel till exempel, behövs i regel bara under vinterhalvåret. Ett annat bra sätt att minska kemikalieanvändningen är att vaxa bilen med ett miljöanpassat vax. Då räcker det sen ofta med att spola av bilen med vatten för att få den ren.

Fordonstvätt på gatan

Om man tvättar bilen hemma någon enstaka gång är det bäst att hålla till på en gräsmatta eller en grusplan, då har vattnet möjlighet att rinna ner i marken och där bryts en del av föroreningarna ner. Välj också en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Om fordon tvättas på gatan skall helst inga kemikalier användas alls. Används kemikalier ska de som är så miljövänliga som möjligt väljas som såpa, diskmedel eller miljöanpassat tvättschampo och använd inte avfettningsmedel.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-05-04 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se