Hästverksamhet och verksamhet som inte är anmälningspliktig

Miljöbalken och dess förordningar gäller för alla verksamheter och åtgärder som innebär risk för människors hälsa eller för miljön. Det gäller alltså även verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan.

Planering och kontroll av egen verksamhet

Alla som bedriver en verksamhet ska ha ett egenkontrollprogram. Även om du inte är registrerad företagare men ändå har häst eller hästar bedriver du en verksamhet. Syftet med egenkontrollen är att förebygga olägenhet för människors hälsa och för miljön. Mer information hittar du på LRF:s hemsida för miljöhusesyn.

Kabel- och gummiflis

Det förekommer att kabel- eller gummiflis används som underlag på utomhusridbanor. Ur hälso- och miljösynpunkt är detta oacceptabelt. Mer information hittar du här.

Tillsyn

Miljöförbundet bedriver tillsyn enligt miljöbalken. Detta innebär att vi även inspekterar verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Vid inspektionen granskar man vilka åtgärder verksamheten utfört för att förebygga skador på människors hälsa och miljön. Det kan till exempel gälla gödsel-, avfalls- och kemikaliehantering samt kontroll av att spillolje- och bränslecisterner är besiktigade.

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-02-19 Ansvarig: Helena Palm
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se