Bidrag kan sökas till lokala investeringar som minskar klimatpåverkan

Under 2016 fördelar Naturvårdsverket 600 miljoner kronor till åtgärder som minskar påverkan på klimatet. Stödet kan sökas av till exempel företag, kommuner, organisationer och föreningar. Pengarna ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Man kan till exempel söka bidrag för att byta fossil olja mot biobränsle eller värmepump eller för laddningsstolpar till elbilar. Årets sista ansökningsperiod är mellan 29 augusti och 26 september. Under 2017 och 2018 ska ytterligare 600 miljoner kronor per år fördelas. Mer information finns på Naturvårdsverkets webplats. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-08-23 Ansvarig: Johanna Randsalu
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se