Fall av fågelinfluensa konstaterade i Blekinge

Nyligen konstaterades fågelinfluensa av typen H5N6 på en havsörn i Blekinge. Under vecka 11 konstaterades ytterligare ett fall från Blekinge, denna gång en ormvråk. Viruset har tidigare rapporterats i begränsad omfattning i Europa sedan november 2017, mest på vilda fåglar men med enstaka utbrott hos fjäderfä i Holland.

Fågelinfluensa H5N6 förknippas hittills inte med omfattande sjukdom och dödlighet. Dock är det enligt SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) svårt att i nuläget bedöma den svenska situationen.

Vilda fåglar

Sverige har övervakning av fågelinfluensa hos både fjäderfä och vilda fåglar. SVA provtar döda, vilda fåglar, som inkommer för obduktion till SVA. Ansamlingar av död sjöfågel bör rapporteras till SVA på 018 - 674000.

Det går bra att som privatperson skicka material för obduktion till SVA, se mer info här här.
Observera: Vid hantering av döda fåglar bör man alltid använda handskar och iaktta god handhygien.

Tamdjur

För att minska risken för smittspridning mellan vilda fåglar och fjäderfä gäller sedan 2007 skyddsnivå 1 för hela Sverige. Nivån innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus. Misstänkta fall av fågelinfluensa ska rapporteras till veterinär. Statens Veterinärmedicinska Anstalt har mer information om vad som bör göras vid misstanke om fågelinfluensa, se länk: Fågelinfluensa - SVA. (Källa: SVA)

Vad gör Miljöförbundet?

Miljöförbundet Blekinge Väst fick 16 mars en rapport om en död havsörn i Sölvesborgs kommun. Fågeln har tagits omhand och kommer att skickas till SVA för analys.

Hittar du en död rovfågel i Olofströms, Sölvesborgs eller Karlshamns kommun och inte själv vill skicka in den till SVA, kan du kontakta miljöförbundet. Vi gör då en bedömning om fyndet kan vara intressant att skicka in till SVA och, i mån av tid och resurser, kan vi hjälpa till att skicka fågeln till SVA.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-03-22 Ansvarig: Johanna Randsalu
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se