För dig som bedriver försäljning av tobaksvaror och liknande produkter

Nedan finner du praktisk information för dig som bedriver försäljning av tobaksvaror och liknande produkter.

Krav på åldersgräns och skylt

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. På försäljningsstället ska det finnas en klart synbar skylt med information om 18-årsgräns.

Egenkontroll

Den som säljer tobak ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för ålderskontroll, utbildning/information till personal, kontroll av märkning och marknadsföring. Egenkontrollprogrammet (originalet) ska finnas på försäljningsstället och kunna visas upp vid tillsyn. Mall för egenkontrollprogram för tobaksförsäljning hittar du här .

Styckförsäljning och förpackningskrav

En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. Cigaretter får inte tillhandahållas konsumenter i ett mindre antal än 20 stycken.

En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram. Rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter med en mindre mängd tobak än 30 gram.

Mer information om vilka typer av förpackningar som får säljas hittar du här .

Marknadsföring och reklam

Det får inte finnas reklam på försäljningsstället som kan verka påträngande, uppsökande eller uppmanar till tobaksbruk. Reklamskyltar ska så långt som det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. Det är inte tillåtet att marknadsföra tobak genom att ge rabatt, gåvor, gratisprover eller dela ut tobaksreklam.

Märkning av tobaksvaror

Om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarning eller kombinerad hälsovarning, eller om den är uppenbart felaktig, får varan inte säljas till konsumenter i Sverige. Det är tillverkaren och importören som ansvarar för att förse förpackningen med korrekt hälsovarning eller kombinerad hälsovarning.

Märkningen på förpackningar till tobaksvaror ska vara på svenska. Förpackningar till tobaksvaror får inte innehålla information om nikotin, tjära eller kolmonoxid, antyda att produkten är mindre skadlig än andra liknande produkter, ha antydan till miljöfördelar, likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt eller hänvisa till smak, doft eller tillsatser. Förbudet mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser gäller inte snus.

Märkning av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa

Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara försedda med en allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning som består av en varningstext, bild och rökavvänjningsinformation. Mer information om märkning av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa hittar du här .

Märkning av övriga tobaksvaror för rökning

Förpackningar till övriga tobaksvaror för rökning exempelvis cigariller, cigarrer och piptobak ska vara försedda med en allmän varning, rökavvänjningsinformation och en varningstext. Mer information om märkning av övriga tobaksvaror för rökning hittar du här .

Märkning av snus och andra rökfria tobaksvaror

Förpackningar till snus och andra rökfria tobaksvaror ska ha en hälsovarning. Med rökfri tobaksvara avses en tobaksvara som inte konsumeras genom förbränning. Mer information om märkning av snus och andra rökfria tobaksvaror hittar du här .

Märkning av örtprodukter för rökning

Förpackningar till örtprodukter för rökning ska ha en hälsovarning. Mer information om märkning av örtprodukter för rökning hittar du här .

Kontrollköp

Kontrollköp från miljöförbundet kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksprodukter utan legitimation. Miljöförbundet får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Miljöförbundet ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2019-07-04 Ansvarig: Jan Moberg
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se