Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter

Du som vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Karlshamn, Sölvesborg eller Olofström ska anmäla detta till Miljöförbundet. Anmälningsblankett hittar du här . Tillsammans med anmälan ska en kopia på ditt egenkontrollprogram bifogas. Bifogas inget egenkontrollprogram kommer inte anmälan att behandlas förrän ett egenkontrollprogram inkommit. Miljöförbundet tar ut en avgift för anmälan om försäljningen samt en årlig avgift.

Vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du ta hänsyn till följande:

  • åldersgräns 18 år
  • skylt om åldergräns ska finnas på försäljningsstället
  • förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en hälsovarning, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration.

Krav på åldersgräns och skylt

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att anta att en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får produkten inte lämnas ut. På försäljningsstället ska det finnas en klart synbar skylt med information om 18-årsgräns.

Egenkontroll

Den som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva särskild kontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för ålderskontroll, utbildning/information till personal och kontroll av produktkrav. Egenkontrollprogrammet (originalet) ska finnas på försäljningsstället och kunna visas upp vid tillsyn. Mall för egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare hittar du här .

Marknadsföring och reklam

Det får finnas reklam för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsstället. Marknadsföring på internet, i radio, på tv eller i tidningar är inte tillåten.

Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Varje förpackning till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en hälsovarning, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration. Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare saknar hälsovarning, informationsblad eller innehållsdeklaration får produkten inte säljas till konsumenter i Sverige.

Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkters förpackningar, ska vara på svenska. Märkningen får inte innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten, antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter, ha antydan till miljöfördelar, likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt eller hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser. Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte heller antyda ekonomiska fördelar.

Om försäljningen bryter mot reglerna

Miljöförbundet och Polismyndigheten kan i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud om försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare bryter mot reglerna för försäljning. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. De får även besluta om att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska tas om hand. Beslut som fattats av tillsynsmyndigheten kan enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ägarbyte

Om verksamheten byter ägare eller om försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör ska detta anmälas till Miljöförbundet. Rätten att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följer inte med till den nya ägaren. Det är viktigt att anmäla ägarbyte eller att försäljningen upphör.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2019-07-04 Ansvarig: Jan Moberg
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se