Företagande

Här kan du som är företagare få information om vilka tillstånd, ansökningar och anmälningar som krävs om du startar eller ändrar din verksamhet.

Du kan även få konkreta råd och tips om olika verksamheter eller områden.

Miljöbalken är den lagstiftning som gäller för all verksamhet som kan medföra en risk för påverkan på miljön eller människors hälsa. Det är viktigt att du känner till hur miljöbalken berör dig som företagare. För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.

Det är viktigt att tänka på att det även finns andra bestämmelser än miljöbalkens som kan gälla för din verksamhet, till exempel livsmedelslagstiftningen, kemikalielagstiftningen och plan- och bygglagen.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2019-02-21 Ansvarig: Johanna Randsalu
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se