Förvaltningen

Miljöförbundets förvaltning är indelad i strategi- och serviceavdelningen, miljöskyddsavdelningen och hälsoskyddsavdelningen.

Strategi- och serviceavdelningen

I strategi- och serviceavdelningen arbetar:

Johanna Randsalu
Förbundschef
tel: 0456 - 81 67 80

Jonas Engzell
Ekolog och miljöinspektör som arbetar med stöd till medlemskommunernas miljöbedömning av planer och skötsel av marker. Handläggning av frågor rörande bildning och skötsel av naturreservat.
tel: 0456 - 81 67 96

Monica Malmberg
Assistent med ansvar för ekonomi med bokföring av in och utgående fakturor, personaladministration samt att ta emot samtal och besök till förbundet.
tel: 0456 - 81 67 70

Sofia Engzell
Verksamhetsutvecklare
tel: 0456 - 81 67 73

Susanne Pehrson
Nämndsekreterare och assistent med ansvar för personaladministration samt att ta emot samtal och besök till förbundet.
tel: 0456 - 81 68 17

Miljöskyddsavdelningen

I miljöskyddsavdelningen arbetar:

Annica Tengström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör med tillsyn på miljöfarlig verksamhet, bl a avloppsreningsverk samt med tillsyn av förorenade områden samt oljeskadeskydd.
tel: 0456 - 81 67 77

Daniel Karlsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Handlägger frågor som rör täkter, strandskydd och naturvård.
tel: 0456 - 81 68 16

Elin Bremberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på miljöfarlig verksamhet och köldmedieanläggningar.
tel: 0456 - 81 67 76

Emelie Fridell
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på miljöfarlig verksamhet.
tel: 0456 - 81 67 72

Eva Hedström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn av lantbruk samt med tillsyn på miljöfarlig verksamhet.
tel: 0456 - 81 68 14

Hanna Berntsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på lantbruk, enskilt vatten samt med tillsyn på offentliga lokaler, hygienlokaler och hyreshus.
tel: 0456 - 81 67 93

Jeanette Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på miljöfarlig verksamhet och köldmedieanläggningar.
tel: 0456 - 81 67 94

Katrin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med miljötillsyn på miljöfarlig verksamhet, tillsyn av förorenade områden samt vindkraftverk.
tel: 0456 - 81 67 97

Maria Hansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på lantbruk.
tel: 0456 - 81 67 74

Oliver Gustafsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på miljöfarlig verksamhet.
tel: 0456 - 81 67 75

Sofie Petersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på miljöfarlig verksamhet samt med tillsyn på offentliga lokaler, hygienlokaler och hyreshus.
tel: 0456 - 81 67 98

Stefan Hüllert
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på miljöfarlig verksamhet, avfall och förorenad mark samt med tillsyn på offentliga lokaler, hygienlokaler och hyreshus.
tel: 0456 - 81 67 69

Hälsoskyddsavdelningen

I hälsoskyddsavdelningen arbetar:

Per-Ola Persson
Avdelningschef för hälsoskyddsavdelningen. Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på livsmedelsanläggningar. Handlägger också inspektioner av fartyg och utfärdande av saneringsintyg för dessa.
tel: 0456 - 81 67 82

Alexandra Boijsen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på enskilda avlopp.
tel: 0456 - 81 68 18

Anna Dahlqvist (föräldraledig)
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på serveringsställen, försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak.
tel: 0456 - 81 67 99

Anders Grundkvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på enskilda avlopp samt med tillsyn på offentliga lokaler och hygienlokaler.
tel: 0456 - 81 68 15

Elin Olofsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på livsmedelsanläggningar.
tel: 0456 - 81 67 95

Gunilla Banemark
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på livsmedelsanläggningar.
tel: 0456 - 81 67 68

Hanna Berntsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på lantbruk, enskilt vatten samt med tillsyn på offentliga lokaler, hygienlokaler och hyreshus.
tel: 0456 - 81 67 93

Maria Gatzoura
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på hygienlokaler och hyreshus.
tel: 0456 - 81 67 78

Maria Malmros
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på offentliga lokaler, hygienlokaler och hyreshus.
tel: 0456 - 81 67 81

Per Enberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på livsmedelsanläggningar, offentliga lokaler, hygienlokaler, hyreshus samt serveringsställen.
tel: 0456 - 81 67 79

Sara Holmgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på livsmedelsanläggningar, försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak.
tel: 0456 - 81 67 83

Sofia Green
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på livsmedelsanläggningar.
tel: 0456 - 81 68 19

Sofie Petersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på miljöfarlig verksamhet samt med tillsyn på offentliga lokaler, hygienlokaler och hyreshus.
tel: 0456 - 81 67 98

Stefan Hüllert
Miljö- och hälsoskyddsinspektör som arbetar med tillsyn på miljöfarlig verksamhet och avfall samt med tillsyn på offentliga lokaler, hygienlokaler och hyreshus.
tel: 0456 - 81 67 69

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2020-06-25 Ansvarig: Johanna Randsalu
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se