Nyhetsarkiv

 

Avdelning

Information om dispens för spridning av gödsel

Publicerad: 2018-10-24
[Hem]
Under november till februari är det förbjudet att sprida gödsel inom nitratkänsligt område. På grund av det torra och varma vädret under året...

Märkning av tobaksprodukter

Publicerad: 2018-04-27
[Hem]
Tillverkaren har ett ansvar att se till att tobaksprodukterna är korrekt märkta. Ansvaret för att alla tobaksvaror är märkta på korrekt sätt när de...

Tipsa om trafikdödade groddjur

Publicerad: 2018-04-27
[Hem]
På uppdrag av Trafikverket har naturkonsultföretaget Ecocom fått i uppdrag att hitta och åtgärda platser där många groddjur dödas av trafik. Första...

Fall av fågelinfluensa konstaterade i Blekinge

Publicerad: 2018-03-22
[Hem]
Nyligen konstaterades fågelinfluensa av typen H5N6 på en havsörn i Blekinge. Under vecka 11 konstaterades ytterligare ett fall från Blekinge, denna...

Bidrag kan sökas till lokala investeringar som ...

Publicerad: 2016-08-23
[Hem]
Under 2016 fördelar Naturvårdsverket 600 miljoner kronor till åtgärder som minskar påverkan på klimatet. Stödet kan sökas av till exempel företag, ...

Ändringar i tobakslagen 20 maj

Publicerad: 2016-04-11
[Företagande]
Från och med den 20 maj 2016 blir det en del förändringar i tobakslagen. Länsstyrelsen i Blekinge har skrivit ett informationsblad om dessa förändr...

Observationer från Hanöbukten

Publicerad: 2015-03-20
[Natur & miljö]
Då och då hör både yrkesverksamma och privatpersoner av sig till Miljöförbundet om observationer från Hanöbukten. Observationerna som är av intress...

Informationskampanj om krisberedskap för djurägare

Publicerad: 2015-02-03
[Hem]
2015-02-03 Organisationen Svenska Blå Stjärnan har på uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap tagit fram informationskampanjen &qu...

Vart ska man vända sig i olika djurärenden?

Publicerad: 2014-05-15
[Hem]
Frågor och ärenden kopplade till djur hanteras av olika instanser beroende på vad det gäller. För att du lätt ska hitta rätt har miljöförbundet tag...

Digital anslagstavla

Publicerad: 2014-04-30
[Anslagstavla]
På anslagstavlan hittar du information om datum för kommande direktionssammanträden och det senaste direktionsprotokollet. Beslutat protokoll k...
« Föregående  1 2  Nästa »

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-12-17 Ansvarig: WebMaster
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se