Den offentliga miljön

Ett av Miljöförbundets arbetsområden är hälsoskydd. Arbetet med hälsoskydd innebär att upptäcka, förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfälliga. Störningar i den offentliga miljön kan exempelvis vara bristfällig ventilation, buller, mögel, för hög eller låg temperatur, lukt eller skadedjur.

Miljöförbundet arbetar med tillsyn över offentliga lokaler, som till exempel lokaler för undervisning, vård, samlingslokaler, hotell och andra tillfälliga bostäder, idrotts-, camping-, och badanläggningar, lokaler för hygienisk behandling och lokaler för förvaring av djur. Hälsoskyddsarbetet omfattar även skadedjur, tobaksfrågor och smittskydd.

Inspektion, information och handläggning av klagomål ingår också i Miljöförbundets verksamhet. Inom hälsoskydd regleras uppgifterna av miljöbalken, strålskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen.

För verksamhetsutövare

Är du verksamhetsutövare hittar du mer information om tillstånd, anmälan, regler och tillsyn här.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-10-30 Ansvarig: WebMaster
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se