Taxa för Miljöförbundet Blekinge Väst

En tydlig regel inom myndighetsutövning på miljö- och hälsoskyddsområdet är att tillsynen skall bekostas av den som tillsynen riktas mot enligt "poluters pay"-principen. Trots denna regel är ca 50% av kostnaden för miljöförbundets verksamhet skattefinanisierad via bidrag från ägarkommunerna. Andelen från respektive kommun är baserat på befolkningsmängd.

För myndighetsutövningen finns det taxa antagen inom olika tillsynsområden. I princip består taxan av tre kategorier av avgifter.

  • Avgifter för handläggning av olika former av tillstånd, anmälningsärenden och registreringar.
  • Fasta årliga tillsynsavgifter för specifikt uppräknade verksamhetskategorier.
  • Timkostnad för den tillsyn som inte omfattas av de två tidigare kategorierna.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-01-14 Ansvarig: Crister Karlén
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se