Vilda djur

Foto: Monica Malmberg

För många människor är vilda djur något som kan göra livet rikare och som välkomnas i närmiljön. Men vilda djur kan även orsaka störningar och vålla skada. Många vänder sig till oss med dessa problem. Detta är dock vanligtvis inte en fråga för Miljöförbundet, eftersom de vilda djuren inte anses utgöra någon olägenhet för människors hälsa. Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger vanligtvis på fastighetsägaren, oavsett om det är en kommunal eller privatägd fastighet.

Vanliga frågor om vilda djur

Vi har sammanställt en del information utifrån frågor vi ofta får. Informationen är sorterad utifrån art eller artgrupp. Du hitter den i menyn till höger.

Olägenhet för människors hälsa

Miljöförbundet kan agera, om problem med skadedjur är av den arten att de kan utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön, utifrån miljöbalkens regler. Enligt miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa en störning, som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. I sådana fall kan miljöförbundet ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder. Normalt är det fastighetsägaren som ser till att åtgärderna utförs. Kostnaderna för åtgärderna hamnar på fastighetsägaren.

Det är ovanligt att problem med skadedjur bedöms som en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening.

Döda djur

Då och då hör människor av sig till miljöförbundet om döda, vilda djur. Miljöförbundet har ett samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Efter samtal med personal på miljöförbundet kan man få lämna in döda djur, som miljöförbundet sedan skickar till SVA eller i vissa fall till Naturhistoriska riksmuseet. Det går även bra att skicka in djuren själv till SVA men ta då gärna först kontakt med dem. Döda, fräscha fladdermöss vill SVA gärna få in, då det ingår i den löpande övervakningen av vissa sjukdomar. Observera att fladdermöss omfattas av skydd och inte får dödas, utan det gäller fladdermöss som hittats döda.

Information om döda sälar finns på sidan Sälar.

Skadade och sjuka vilda djur

Viltolyckor

Miljöförbundet får ibland in samtal om skadade djur. Om det gäller djur, som blivit påkörda (viltolycka), ska man kontakta polisen. De kan kontakta särskilda eftersöksjägare vid behov.

Övriga sjuka och skadade djur

Miljöförbundet kan ibland bistå genom att förmedla kontakt till KFV (Riksföreningen Katastrofhjälp fåglar och vilt) eller jägare. KFV har lokala avdelningar, som ibland tar emot skadade djur för rehabilitering. Det är KFV som själva avgör när en sådan insats görs. Du kan själv kontakta KVF, se länk nedan.

Senast uppdaterad: