Taxa Karlshamn

Den 7 januari 2014 beslutade Karlshamns kommunfullmäktige om taxa för miljöförbundets verksamhet i Karlshamns kommun. Den 18 november 2019 fattades beslut om reviderad taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen.

Taxan gäller från och med den 1 januari 2014.

Taxan gäller från och med 14 december 2019.

Höjning av timfaktorn K till 966 kr för 2021:

Senast uppdaterad: