Foto: Monica Malmberg
­Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun

Miljöförbundet Blekinge Väst är den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Miljöförbundet skall verka för att invånarna i medlemskommunerna har förutsättningar till en god hälsa och miljö. Detta sker genom tillsyn över att de lagar som finns på miljö- och hälsoområdet följs och genom att understödja medlemskommunernas handläggning av planer och bygglov. Vi arbetar även med att sprida information som underlättar för invånare och företag att minska sin miljöpåverkan och hitta vägen till god hälsa.

Välkommen till Miljöförbundet Blekinge Väst

Våra arbetsområden är mycket varierade. Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller, kemikalier och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att alla i medlemskommunerna ska leva i en frisk och hälsosam miljö.

Har du synpunkter på miljön i Västra Blekinge eller annat som rör vår verksamhet är du välkommen att höra av dig.

Nya regler för restauranger och krogar för att ...

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. ...

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag. Den ny lagen ”Lagen om tobak och liknande produkter” innebär bland annat nya försäljningsvillkor samt att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria.

Tipsa om trafikdödade groddjur

På uppdrag av Trafikverket har naturkonsultföretaget Ecocom fått i uppdrag att hitta och åtgärda platser där många groddjur dödas av trafik. Första steget är att hitta konfliktpunkterna. Insamling av tips....

Fall av fågelinfluensa konstaterade i Blekinge

Nyligen konstaterades fågelinfluensa av typen H5N6 på en havsörn i Blekinge. Under vecka 11 konstaterades ytterligare ett fall från Blekinge, denna...

Bidrag kan sökas till lokala investeringar som ...

Under 2016 fördelar Naturvårdsverket 600 miljoner kronor till åtgärder som minskar påverkan på klimatet. Stödet kan sökas av till exempel företag, ...

Observationer från Hanöbukten

Då och då hör både yrkesverksamma och privatpersoner av sig till Miljöförbundet om observationer från Hanöbukten. Observationerna som är av intress...

Gå direkt till:

Kontorets öppettider

Måndag - torsdag 8.00-16.00

Fredag 8.00-15.00

Öppettider i samband med helgdagar under 2020 hittar du här:

Avvikande öppettider

Miljö & hälsa på nätet

Laddar RSS-feed...
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se