Foto: Monica Malmberg
­Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun

Miljöförbundet Blekinge Väst är den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Miljöförbundet skall verka för att invånarna i medlemskommunerna har förutsättningar till en god hälsa och miljö. Detta sker genom tillsyn över att de lagar som finns på miljö- och hälsoområdet följs och genom att understödja medlemskommunernas handläggning av planer och bygglov. Vi arbetar även med att sprida information som underlättar för invånare och företag att minska sin miljöpåverkan och hitta vägen till god hälsa.

Välkommen till Miljöförbundet Blekinge Väst

Våra arbetsområden är mycket varierade. Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller, kemikalier och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att alla i medlemskommunerna ska leva i en frisk och hälsosam miljö.

Har du synpunkter på miljön i Västra Blekinge eller annat som rör vår verksamhet är du välkommen att höra av dig.

Fortsatt trängseltillsyn och ny lag från 1 juli...

Ny lag den 1 juli Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den...

Lämna klagomål på trängsel hos verksamheter som...

Klagomål på trängsel hos verksamheter som serverar mat och dryck i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner kan lämnas till miljokontoret@miljovast.se, via 0456-81 60 00 eller via vårt kontaktformulär.

Utökad tillsyn på restauranger under valborgshe...

Under valborgsmässoafton, 1 maj och 2 maj kommer utökade tillsynskontroller att genomföras på restauranger i hela länet. Coronapandemin har med...

Nya regler för restauranger och krogar för att ...

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. ...

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag. Den ny lagen ”Lagen om tobak och liknande produkter” innebär bland annat nya försäljningsvillkor samt att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria.

Tipsa om trafikdödade groddjur

På uppdrag av Trafikverket har naturkonsultföretaget Ecocom fått i uppdrag att hitta och åtgärda platser där många groddjur dödas av trafik. Första steget är att hitta konfliktpunkterna. Insamling av tips....

Gå direkt till:

Kontorets öppettider

Reducerade öppettider från och med 6 april

Med anledning av utbrottet av covid-19 kommer Miljöförbundet att ha reducerade öppettider från 7 april och tills vidare:

Måndag - fredag 9.00-12:00 och 13:00-15.00

Öppettider i samband med helgdagar under 2020 hittar du här:

Avvikande öppettider

Miljö & hälsa på nätet

Laddar RSS-feed...
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se