Foto: Monica Malmberg
­Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun

Miljöförbundet Blekinge Väst är den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Miljöförbundet skall verka för att invånarna i medlemskommunerna har förutsättningar till en god hälsa och miljö. Detta sker genom tillsyn över att de lagar som finns på miljö- och hälsoområdet följs och genom att understödja medlemskommunernas handläggning av planer och bygglov. Vi arbetar även med att sprida information som underlättar för invånare och företag att minska sin miljöpåverkan och hitta vägen till god hälsa.

Välkommen till Miljöförbundet Blekinge Väst

Våra arbetsområden är mycket varierade. Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller, kemikalier och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att alla i medlemskommunerna ska leva i en frisk och hälsosam miljö.

Har du synpunkter på miljön i Västra Blekinge eller annat som rör vår verksamhet är du välkommen att höra av dig.

Efterskänkandet av avgifter för ideella samhäll...

2015-01-02 Miljöförbundets direktion har uppdragit åt förvaltningen att underrätta berörda ideella föreningar och medlemskommunernas fritids- oc...

Meddelande rörande avgift för avloppshandläggning

2014-12-12 Rabatt på avloppstillstånd avskaffas 1 januari 2015 Miljöförbundets ledning har beslutat att rabatt för handläggning av tillstånds...

Vart ska man vända sig i olika djurärenden?

Frågor och ärenden kopplade till djur hanteras av olika instanser beroende på vad det gäller. För att du lätt ska hitta rätt har miljöförbundet tag...

Dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatt...
Prenumerera på nyheter
Här kan du prenumerera på nyheter från Miljöförbundet Blekinge Väst. Fyll i formuläret och anmäl dig. Du kommer få e-post med intressanta nyheter när något dyker upp.
* = Obligatorisk uppgift

Ange en riktig e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Gå direkt till:

Kontorets öppettider

Vardagar 8.00-16.00

Öppettider i samband med helgdagar under 2015 finns här.

Miljö & hälsa på nätet

Laddar RSS-feed...
Miljöförbundet Blekinge Väst  |  294 80 Sölvesborg  |  Besöksadress: Klostergatan 1 |  Ansvarig utgivare: Miljöchef Jan Moberg
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00)  |  Fax: 0456-194 56  |  E-post: miljokontoret@miljovast.se