Foto: Monica Malmberg
­Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun

Miljöförbundet Blekinge Väst är den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Miljöförbundet skall verka för att invånarna i medlemskommunerna har förutsättningar till en god hälsa och miljö. Detta sker genom tillsyn över att de lagar som finns på miljö- och hälsoområdet följs och genom att understödja medlemskommunernas handläggning av planer och bygglov. Vi arbetar även med att sprida information som underlättar för invånare och företag att minska sin miljöpåverkan och hitta vägen till god hälsa.

Välkommen till Miljöförbundet Blekinge Väst

Våra arbetsområden är mycket varierade. Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller, kemikalier och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att alla i medlemskommunerna ska leva i en frisk och hälsosam miljö.

Har du synpunkter på miljön i Västra Blekinge eller annat som rör vår verksamhet är du välkommen att höra av dig.

Fall av fågelinfluensa konstaterade i Blekinge

Nyligen konstaterades fågelinfluensa av typen H5N6 på en havsörn i Blekinge. Under vecka 11 konstaterades ytterligare ett fall från Blekinge, denna...

Bidrag kan sökas till lokala investeringar som ...

Under 2016 fördelar Naturvårdsverket 600 miljoner kronor till åtgärder som minskar påverkan på klimatet. Stödet kan sökas av till exempel företag, ...

Ändringar i tobakslagen 20 maj

Från och med den 20 maj 2016 blir det en del förändringar i tobakslagen. Länsstyrelsen i Blekinge har skrivit ett informationsblad om dessa förändr...

Förlängda handläggningstider enskilda avlopp

2017-06-01 Då vi för närvarande har begränsade personella resurser för handläggning av tillståndsansökningar för enskilda avlopp, kan handläggni...

Avloppsinformation till entreprenörer

2015-12-02

Vid årsskiftet ändrar vi lite på handläggningen av enskilda avlopp. Mer information finns i dokumentet till höger.

Observationer från Hanöbukten

Då och då hör både yrkesverksamma och privatpersoner av sig till Miljöförbundet om observationer från Hanöbukten. Observationerna som är av intress...

Gå direkt till:

Kontorets öppettider

Vardagar 8.00-16.00

Öppettider i samband med helgdagar under 2018 hittar du här:

Avvikande öppettider

Miljö & hälsa på nätet

Laddar RSS-feed...
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se