Foto: Monica Malmberg
­Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun

Miljöförbundet Blekinge Väst är den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Miljöförbundet skall verka för att invånarna i medlemskommunerna har förutsättningar till en god hälsa och miljö. Detta sker genom tillsyn över att de lagar som finns på miljö- och hälsoområdet följs och genom att understödja medlemskommunernas handläggning av planer och bygglov. Vi arbetar även med att sprida information som underlättar för invånare och företag att minska sin miljöpåverkan och hitta vägen till god hälsa.

Välkommen till Miljöförbundet Blekinge Väst

Våra arbetsområden är mycket varierade. Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller, kemikalier och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att alla i medlemskommunerna ska leva i en frisk och hälsosam miljö.

Har du synpunkter på miljön i Västra Blekinge eller annat som rör vår verksamhet är du välkommen att höra av dig.

Rapportering av köldmedier för 2013

Glöm inte att, senast 31 mars 2014, lämna in årsrapporten för kontroll av köldmedieanläggning 2013! Att vara försenad med att lämna in årsrappo...

Ny förbundschef!

2014-03-04

Den 16 maj 2014 tillträder Jan Moberg som miljöchef för Miljöförbundet Blekinge Väst.

 

Senaste nytt om vår taxa

2014-01-09 Efter beslut fattade den 7:e januari i Olofström och Karlshamns kommuners respektive Kommunfullmäktige finns det nu taxor som gäller ...

Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen

2013-12-19 Miljöförbundet Blekinge Väst har tagit del av beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande ett överklagande om årsavgift för liv...

Telefontid

Vi inför nu telefontid för tre av våra handläggare. Det gäller Mikael Jönsson, Åsa Bengtsson och Sofie Petersson. De har telefontid på tisdagar, to...

Vad gäller för strandskyddet?

Vad gäller för den som äger mark längs stränder eller den som vill röra sig längs våra stränder? Miljöförbundet ansvarar för den lokala tillsynen p...
Prenumerera på nyheter
Här kan du prenumerera på nyheter från Miljöförbundet Blekinge Väst. Fyll i formuläret och anmäl dig. Du kommer få e-post med intressanta nyheter när något dyker upp.
* = Obligatorisk uppgift

Ange en riktig e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Gå direkt till:

Kontorets öppettider

Vardagar 8.00-16.00

Öppettider i samband med helgdagar under 2014 finns här.

Miljö & hälsa på nätet

Laddar RSS-feed...
Miljöförbundet Blekinge Väst  |  294 80 Sölvesborg  |  Besöksadress: Klostergatan 1 |  Ansvarig utgivare: Tillförordnad miljöchef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00)  |  Fax: 0456-194 56  |  E-post: miljokontoret@miljovast.se