Vilka är vi?

Miljöförbundet Blekinge Väst består av en direktion samt en förvaltning.

Direktionen består av ledamöter som representerar var och en av medlemskommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Det är tre ledamöter från varje medlemskommun. Ordförandeposten i direktionen innehas alltid av Olofström kommun, 1:a viceordförandeskap av Karlshamn och 2:a vice ordförandeskap av Sölvesborg. Allt i enlighet med förbundsordningen.

Förvaltningen ansvarar för att i praktiken genomföra uppdraget enligt lagstiftning och direktionens direktiv. Förvaltningen är indelad i tre enheter strategi- och serviceavdelningen, miljöskyddsavdelningen och hälsoskyddsavdelningen.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-03-05 Ansvarig: Helena Palm
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se