Väg. Foto: Monica Malmberg

Vägar och trafik

Miljöbalken omfattar inte bilar, bussar, flygplan eller andra mobila enheter. Däremot de anläggningar som finns för olika typer av fordon. Miljöförbundet är lokal tillsynsmyndighet för alla sådana anläggningar som finns i medlemskommunerna t.ex. vägar, järnvägar och hamnar. Den störning som oftast påtalas till Miljöförbundet Blekinge Väst vid denna typ av anläggningar är bullerstörningar.
 
Om du störs av trafikbuller i din bostad ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen där du bor. I Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhetsområde är det antingen Vägverket (större vägarna), kommunen(övriga vägnätet) eller Banverket (järnvägstrafik). Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får kan du kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst.

Hur mycket trafiken får bullra i och utanför din bostad regleras av riktvärden som har fastställts av riksdagen. De nationella målen är att till år 2015 åtgärda vägtrafikbuller för alla som bor i hus med en ljudnivå på minst 65 dBA vid fasaden.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-10-30 Ansvarig: Andreas Jezek
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se