Tillfällig livsmedelsverksamhet

Vill du servera mat vid något evenemang som arrangeras inom Sölvesborg, Karlshamn och Olofströms kommuner? Här följer en information om hur du går till väga!

Anmälan

För att få hantera livsmedel som ska säljas eller serveras måste din verksamhet vara registrerad som livsmedelsanläggning. Skicka in din anmälan i god tid innan det datum du önskar starta - för att vara säker på att kunna delta vid evenemanget ska den skickas in två veckor innan evenemanget börjar. Anmälan kan göras till Miljöförbundet Blekinge Väst på en särskild blankett som du hittar här eller så kan du hämta den på Klostergatan 1 i Sölvesborg mellan 08:00 och 16.00.

Mobil anläggning, ambulerande försäljning

Om din verksamhet går ut på att åka runt till olika platser och saluhålla livsmedel behöver du inte göra en anmälan för varje plats. Du kan istället få din verksamhet registrerad som en mobil anläggning. I så fall ska du anmäla verksamheten i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas.

Avgift

Avgiften för registrering är 949 kr (2020). Även en kontrollavgift tas ut som baseras på den riskklassen som företaget hamnat i.

Krav på verksamheten

Ett egenkontrollprogram som anpassats till de speciella förutsättningar som gäller på försäljningsplatsen måste finnas.

Livsmedlen ska vara tillverkade (eller förberedda, se nedan) i en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning. Om du ska sälja eller servera enklare produkter, till exempel bröd eller sylt, kan de tillverkas i hemmet, i så fall ska det anges i anmälan så att hemmet också registreras som tillfällig livsmedelsanläggning.

Du som är ansvarig för verksamheten måste försäkra dig om och se till att den personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Hur du har försäkrat dig om detta ska kunna redovisas för kontrollmyndigheten.

Vid försäljning av förpackade livsmedel gäller Livsmedelsverkets märkningsföreskrifter (mer om märkning, se menyn till vänster).

Nedan följer några punkter som Miljöförbundet bedömer ska vara uppfyllda för tillfälliga verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel, till exempel vid tillfälliga matserveringar.

  • På försäljningsplatsen ska endast slutberedning göras, till exempel grillning, annan värmebehandling, servering, uppläggning eller försäljning. För baslokalen, det vill säga den lokal där förberedelserna sker, ska det finnas ett system för egenkontroll anpassat för verksamheten.
  • Om hanteringen sker utomhus ska försäljningsplatsen ha golv, väggar och tak. Golvet kan i vissa fall vara en hård yta som asfalt och väggar kan vara av tältduk. God ordning och reda ska råda på försäljningsplatsen.
  • Försäljningsplatsen ska vara försedd med diskmöjlighet för den utrustning som används, ha tillräckligt antal kylar och frysar, tillräckligt antal värmeenheter (spis, ugn värmeri eller grill) samt möjlighet till hygienisk handrengöring. All inredning och utrustning ska vara av material som är tätt, slätt och lätt att rengöra. Särskilda utrymmen ska finnas för förvaring av städ- och rengöringsutrustning samt för personalens tillhörigheter, klädskåp/hyllor.
  • Vid utlämningsstället/serveringen ska tillräckliga avställningsytor finnas och vara försedda med erforderligt varuskydd. Livsmedel får ej förvaras på golvet eller på marken.

Spillvatten

Spillvatten från livsmedelsverksamheter ska samlas upp och omhändertas på ett godtagbart sätt.

Kontroll av verksamheten

Miljöförbundet kan komma att göra ett kontrollbesök på plats. Vid planering av kontrollerna prioriteras de verksamheter som har omfattande hantering eller pågår under längre tid.

När Miljöförbudnet gör kontroll i din verksamhet utgår vi från att allt fungerar bra. Om det däremot finns brister och vi måste göra en mer omfattande kontroll eller behöver komma tillbaka för följa upp, kom­mer vi att debitera dig för den extra tiden. Timkostnaden är 949 kr. Det lönar sig alltså att göra rätt från början. Vid kontrollen tittar vi bland annat på egenkontrollen, försäljningsplatsen och att hante­ringen är den som ni registrerat. Vi kontrollerar att alla som arbetar på plats känner till egenkontrollen och har de kunskaper de behöver för att hantera maten på ett säkert sätt.

Gå direkt till:

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2020-01-01 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se