Provtagning av dricksvatten

Vi kan förmedla vattenprover till ett ackrediterat laboratorium.

Analyserna kostar:

Mikrobiologisk analys (bakteriologisk) 313 kr
Kemisk analys 528 kr
Radonanalys 116 kr

Provtagningsflaskor kan hämtas på följande platser vardagar under kontorstid:

Miljöförbundet Blekinge Västs kontor i Sölvesborg, Klostergatan 1, tel 0456- 81 60 00.

Medborgarcenter i kommunhuset i Olofström, Östra Storgatan 5, tel. 0454-930 00. Prov som lämnas i Olofström måste lämnas kylda. Fråga efter kylväska när du hämtar flaskor.

Vattenprover kan lämnas på följande platser och tider:

Torsdagar mellan klockan 8:00-12:00 på Miljöförbundets Blekinge Väst kontor i Sölvesborg, Klostergatan 1, tel 0456- 81 60 00. Observera - ingen inlämning dag före helgdag.

Torsdagar mellan kl. 7.30-12.00 på Medborgarcenter i kommunhuset i Olofström, Östra Storgatan 5, tel. 0454-930 00.
Medborgarcenter måste meddelas för 8.30 innevarande torsdag om du avser att lämna ett prov. Observera – ingen inlämning dag före helgdag.
Prov som lämnas i Olofström måste lämnas kylda. Fråga efter kylväska när du hämtar flaskor.

Spädbarnsprov
Hushåll som är permanentboende på fastighet med egen brunn i Sölvesborgs, Karlshamns eller Olofströms kommun och som väntar barn eller har barn under 1,5 års ålder kan få ett kostnadsfritt ”spädbarnsprov”. ”Spädbarnsprov” omfattar analys av bakterier (mikrobiologisk analys) samt nitrat, fluorid och koppar. Observera att spädbarnsprovet inte omfattar analys av samtliga kemiska parametrar. Om ni inte tidigare gjort en fullständig kemisk analys av Ert brunnsvatten, rekommenderar vi att Ni gör det. Om Ni har en borrad brunn rekommenderar vi även att ni tar radonprov. Dessa analyser får Ni själva bekosta. Vad gör man om man har dåligt vatten? Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Man ska komma ihåg att vid en analys kan vissa ämnen ge anmärkningar på vattenkvaliteten utan att det innebär att de är skadliga för hälsan. Det kan t.ex. gälla höga kalk- eller järnhalter i vattnet. Höga halter av dessa ämnen kan ge avlagringar i ledningsnäten, påverka tvätt och disk samt påverka olika hushållsapparater som kommer i kontakt med vatten.

Gå direkt till:

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2021-03-30 Ansvarig: Johanna Randsalu
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se