Husfasad2. Foto: Monica Malmberg

Boende

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det viktigt för hälsan att miljön inne i våra bostäder är så bra som möjligt. En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Bostaden måste också fungera ur hygienisk synpunkt.

Har Du klagomål på Ditt boende?

Om du har problem med din bostad ska du kontakta fastighetsägaren, som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav. Om problemen orsakas av en granne, råder vi dig att först försöka prata med honom eller henne. Om det ändå inte blir bättre, kolla då om du kan få hjälp från hyresvärden/fastighetsägaren.
Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av problemet, kan du vända dig till miljöförbundet som vid behov kan ställa krav på fastighetsägare att åtgärda brister i inomhusmiljön.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2019-08-13 Ansvarig: WebMaster
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se