Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mindre mekaniska verkstäder, mindre avloppsreningsverk, bensinstationer, kemtvättar och verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel.

De olika miljöfarliga verksamheterna klassificeras beroende på verksamhetens storlek och miljöpåverkan, men alla verksamheter måste känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser.

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från Miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljöförbundet.
  • De verksamheter som inte finns med i miljöprövningsförordningen kräver varken tillstånd eller anmälan (U-verksamheter): Miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och Miljöförbundet utövar tillsyn.

Ändrad verksamhet

Tänk på att vissa ändringar i din miljöfarliga verksamhet kan vara en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring. Ändringens omfattning, art, ändrade utsläpp, ändringar i produktionsvolym, installation av ny eller annan teknik avgör om ändringen är en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring. För A-verksamheter ska ansökan lämnas till miljödomstol och för B-verksamheter ska ansökan lämnas till länsstyrelsen. Vid anmälningspliktig ändring, "mindre ändring", ska anmälan göras till Miljöförbundet.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Tänk på att anmälan ska göras i god tid, minst sex veckor, innan du startar eller ändrar din verksamhet. Det tar avsevärt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du har fått ett tillstånd.

Är du osäker på om verksamheten eller ändringen är tillstånds- eller anmälningspliktig, ta kontakt med Miljöförbundet.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Daniel Karlsson
tel: 0456-81 68 16 

Jeanette Nilsson
tel: 0456-81 67 94

Annica Tengström
tel: 0456-81 67 77

Eva Hedström
tel: 0456-81 67 14

Katrin Johansson
tel: 0456-81 67 97

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-03-20 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se