Användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt

Om bekämpningsmedel ska användas inom skyddsområde för vattentäkt krävs särskilt tillstånd av Miljöförbundet. Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel, med tillhörande allmänna råd 2000:7 om tillståndsprövningen.

Vid användning av bekämpningmedel gäller också blanda annat produktvalsprincipen i miljöbalken. Detta innebär att du som verksamhetsutövare är ansvarig för att byta ut farliga kemiska bekämpningsmedel mot bättre alternativ.

Ansökan om tillstånd

Ansökan ska vara Miljöförbundet tillhanda i så god tid som möjligt dock senast januari det året användning av preparat planeras att användas inom vattenskyddsområde. För snabbare handläggning av ärendet är det bra om ansökan är så detaljerad som möjligt. I ansökan ska även preparatets registreringsnummer redovisas samt substanser. Karta på vilka fält som ska bekämpas ska bifogas ansökan. Ansökningsblankett hittar du här.

Sprutjournal

Vid spridning av bekämpningsmedel ska anteckningar föras i en sprutjournal. En mall för vad en sprutjournal ska innehåll hittar på här.

 

Gå direkt till:

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-12-04 Ansvarig: Helena Palm
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se