Tillsyn på gästarbetar-boenden

Miljöförbundet kommer i sommar att göra hälsoskyddstillsyn på gästarbetar-boenden. Tillsynen görs för att kontrollera att det erbjuds en god boendemiljö och att miljö- och hälsoskyddslagstiftningen följs av dem, som tillhandahåller boendet.

I Miljöförbundets tillsynsområde finns en hel del frukt, bär och grönsaksodlare som använder sig av gästarbetare från andra länder i sin verksamhet. Ofta tillhandahåller arbetsgivaren boende åt gästarbetarna. Det är sådana boenden som Miljöförbundet kommer att göra hälsoskyddstillsyn på. Bland annat kommer följande att kontrolleras:

  • Städning och rengöring
  • Ventilation
  • Förekomst av fukt eller mikroorganismer i byggnader
  • Skadedjurshantering
  • Avfallshantering
  • Varmvattentemperatur
  • Dricksvattenkvalité
  • Avloppsanläggning/avloppsrening och latrintömning

Tillsynstiden kommer att faktureras den som tillhandahåller gästarbetarboendena. Eventuella brister kommer följas upp.

Senast uppdaterad: