Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du information om datum för kommande direktionssammanträden och det senaste direktionsprotokollet.

Beslutat protokoll kan överklagas inom tre veckor från publiceringsdatumet.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av direktionens beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Anmälan om överklagan ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits (när taget beslut publicerats på förbundets digitala anslagstavla).

Nästa direktionssammanträde

Föredragningslista 2024-06-13 , 182.4 kB.