Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

  • Välkommen till Miljöförbundet Blekinge Väst

    Vi arbetar för att alla i medlemskommunerna ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Våra inspektörer gör tillsyn och kontroll av livsmedelshantering, hälsoskyddsverksamheter och miljöfarliga verksamheter. Vi är också en resurs för medlemskommunerna inom våra expertområden och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.Miljöförbundet Blekinge Väst representerar Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Enligt förbundsordningen ska Miljöförbundet Blekinge Väst fullgöra medlemskommunernas myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.Förbundet fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder.

Aktuellt just nu

Strandbad

Vid kommunala badplatser genomförs regelbunden provtagning av badvattnet. Reslutatet av provtagningen samlas på webbsidan Badplatsen.

Livsmedel

Säkra livsmedel är ett av miljöförbundets tillsynsområden. Vi utreder också misstänkta matförgiftningar och andra klagomål rörande livsmedel.

Vilda djur

Vi har samlat ihop information och länkar för dig som har frågor eller behöver hjälp rörande vilda djur. Här får du också hjälp med vilken myndighet som hanterar vilka frågor.

Avfall och återvinning

Både privatpersoner och företag kan minska sin miljöpåverkan genom att sortera sitt avfall och lämna till rätt mottagare.