Rapport från Frogs for Future - groddjursinventering i Olofströms kommun

Närbild på vanlig padda, som kravlar över en betongplatta.

En vanlig padda (Bufo bufo) som just kommit fram ur sin vinterdvala.

Olofströms kommun och miljöförbundet har jobbat med LONA-projektet Frogs for Future. Inom projektet har en inventering av groddjur gjorts i Olofströms kommun, för att öka kunskapen om groddjuren i kommunen. Nu finns inventeringsrapporten att läsa!

Sex groddjur är sedan tidigare kända från Olofströms kommun. Det är större och mindre vattensalamander, vanlig groda, åkergroda, långbensgroda och vanlig padda. Långbensgroda är en ovanlig och rödlistad grodart.

Kunskapen om groddjuren i kommunen har haft stora luckor, där man inte vetat om groddjur alls förekommer och i så fall vilka arter. I inventeringen har kommunen delats in i rutom om 5*5 kilometer. Inventeringen har i första hand fokuserat på de rutor, där det inte fanns några tidigare kända förekomster av groddjur.

Utifrån inventeringsresultatet verkar vanlig padda vara det vanligaste groddjuret i kommunen och verkar kunna trivas i många olika slags miljöer. I rapporten finns inventeringsresultaten redovisade per lokal samt per inventeringsruta.

Länk till rapporten: Groddjur i Olofströms kommun - Inventering och sammanställning 2023 , 2.3 MB.


Senast uppdaterad: