Förbud att elda trädgårdsavfall

Ändringar i avfallsförordningen medför att det är förbjudet sedan 1 januari 2024 att elda trädgårdsavfall utan dispens. Ändringen påverkar de traditionsenliga valborgseldarna och dispens behövs för att man ska kunna fira in våren. 

Ändringarna i avfallsförordningen innebär att det inte längre är tillåtet att elda trädgårdsavfall som går att kompostera, till exempel löv, ris kvistar och grenar. Förbudet gäller endast trädgårdsavfall. Är ursprunget från t.ex. skogs- eller betesmark gäller inte förbudet.

I de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna finns sedan tidigare regleringar om eldning inom detaljplanelagt område och valborgseld. Ändringen i avfallsförordningen medför att det från och med 1 januari 2024 är förbjudet att elda trädgårdsavfall överallt, även utanför detaljplaner som exempelvis på landsbygden.

Att elda trädgårdsavfall för att göra av sig av med det, är förbjudet och kräver dispens. Det gäller även om du avser att anordna en valborgseld. I Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner söks dispensen hos Miljöförbundet Blekinge Väst . (Se även Naturvårdsverkets information: Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten Länk till annan webbplats.).

Samlar man grenar och kvistar i högar, kan de även fungera som faunadepåer som gynnar insektsliv och kan fungera som skydd för t.ex. igelkott. Vid all form av eldning utomhus är det viktigt att kontrollera att ingen igelkott har flyttat in i högen och att inga fåglar har byggt bo och häckar där.

Har du frågor, ring Miljöförbundet Blekinge väst 0454-816 000 eller maila miljokontoret@miljovast.se

Senast uppdaterad: