Nytt informationsmaterial gällande verksamheters avfallshantering

Avfallslagstiftningen är i förändring, vilket påverkar hur avfall från verksamheter ska hanteras. Vi på Miljöförbundet har därför tagit fram ett informationsmaterial där du, som bedriver en verksamhet, kan läsa om ditt ansvar vid uppkomst av avfall.

Den 1 januari 2024 trädde flera förändringar i avfallslagstiftningen i kraft. Om du bedriver en verksamhet där avfall uppstår, kan det innebära att du behöver se över hur ditt avfall hanteras. Titta gärna på vårt informationsblad om avfallshantering för verksamhetsutövare , 362.1 kB. för att läsa mer om ditt ansvar som verksamhetsutövare.

Senast uppdaterad: