Receptfria läkemedel

Foto: Sofia Engzell

Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln, till exempel i din butik. Här kan du läsa mer om hur du anmäler det och vilka regler som gäller för försäljningen.

Anmälan till Läkemedelsverket

Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, till konsument/privatpersoner måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Regler för att sälja läkemedel

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel behöver du ta fram ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur du ska hantera och sälja läkemedlen i din butik. Det ska fungera som ett stöd för dig och din personal och leda till en säker läkemedelshantering.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om reglerna och även få vägledning. Där finns även en mall för hur ett egenkontrollprogram kan se ut.

Miljöförbundet kontrollerar

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar miljöförbundet att du följer reglerna vid försäljningen. Kontrollerna sker ser regel oanmält. Vid ett kontrollbesök behöver du exempelvis kunna visa att du har ett skriftligt egenkontrollprogram som täcker lagstiftningens krav, att du utför ålderskontroller och att de läkemedel du säljer är godkända. Finns det allvarliga brister, rapporterar miljöförbundet in dessa till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Avgifter

Miljöförbundet tar årligen ut en fast avgift för administration samt timavgift för den faktiska tillsyn försäljningsstället erhåller. Observera att dessa avgifter är utöver den årliga avgift som du betalar till Läkemedelsverket.

Om verksamheten upphör eller det sker förändringar

Om du ska sluta sälja receptfria läkemedel genom exempelvis ägarbyte eller verksamheten läggs ner, så är det viktigt att du snarast meddelar Läkemedelsverket detta.

Vid förändringar i verksamheten som exempelvis ändrade kontakt- eller faktureringsuppgifter måste även detta snarast meddelas till Läkemedelsverket.

Tänk på att avanmäla försäljningen så snart du vet att försäljningen ska upphöra.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter